Diệt 99% quảng cáo Facebook

CHĂN 99% QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK

Vì bài viết có chứa hình ảnh chứa nhiều chữ viết nên mình để text của bài viết màu đỏ cho dễ phân biệt

Rất nhiều người than phiền về những quảng cáo gây khó chịu trên facebook. Mình cũng có thời gian bị quấy rồi khủng khiếp. Vào Home Facebook toàn thấy quảng cáo với quảng cáo. Mà mình là đàn ông thẳng mà toàn thấy quảng cáo underwear phụ nữ, thuốc điều hòa kinh nguyệt 😀

À, mà quảng cáo khác với bạn bè mình bán hàng trên facebook nhé.  Nó có chữ “Được tài trợ” bên dưới tên Fanpage mà mình chả biết là trang nào, của ai.
Nhưng giờ đây, khi viết bài này, mình không thể tìm ra mẩu quảng cáo nào để làm ví dụ nên phải mượn facebook của NYC (***) làm ví dụ minh họa.


Dài dòng rồi, giờ bắt đầu vào phần quan trọng nhất, bao gồm 2 bước:

Tại tin quảng cáo, nhấn vào dấu “” –> chọn “Tại sao tôi nhìn thấy quảng cáo này?” –> Nhấn tiếp vào “Quản lý tùy chọn quảng cáo” hoặc đơn giản hơn là nhấn vào đây: https://www.facebook.com/ads/preferences/?id=23843680072730270&entry_product=ad_preferences_dialog_v2


1. Nhấn vào mục “Cài đặt quảng cáo

– Nhấn vào “Quảng cáo dựa trên dữ liệu từ đối tác“. Chọn “Không được phép
– Nhấn vào “Quảng cáo dựa trên hoạt động của bạn trên Sản phẩm của các công ty thuộc Facebook mà bạn nhìn thấy ở nơi khác“. Chọn “Không được phép
2. Nhấn vào mục “Sở thích của bạn” bao gồm nhiều mục con như “Công nghệ“, “Du lịch“, “Sở thích và hoạt động“, “Kinh doanh và ngành nghề“, “Khác“…
Nhấn vào từng mục con sẽ thấy danh sách các nhà quảng cáo. Nhấn vào dẫu X để xóa từng em một cho đến hết.
Sau đó chuyển qua các mục con khác và diệt từng em.

Sau này gặp em nào diệt em ấy. Đã gần 6 thắng này mình không còn thấy quảng cáo nào nữa

Nếu thấy bài hay thì nhấn nút share để giúp bạn bè người thân làm theo hướng dẫn nhé.

(***) New York City, not Người Yêu Cũ 😀
Tác giả :PTT

CATEGORIES
TAGS
Share This