Hướng dẫn cách xem link bản đồ hành trình trên điện thoại

Mình dùng Google Map, điện thoại Android đương nhiên tương thích. Nếu bạn dùng iPhone thì cần cài Google Map vào nhé.

Trên máy tính thì dễ rồi, chỉ cần click vào là ra nhưng trên điện thoại có nhiều bạn chưa biết cách xem link bản đồ hành trình.

Mỗi một link bản đồ hành trình có nhiều điểm  dừng, khi chạy tuyến nào thì nó sẽ tự động chỉ đường đến từng điểm dừng và tự động chuyển điểm tiếp theo.

Dưới đây là cách để xem:

1- Khi click vào link mà nó không tự động mở App Google Map thì bạn chỉ thấy có 3 điểm dừng. Trong trường hợp này bạn hãy nhân vào nút “Sử dụng ứng dụng”. (Hình 1)

2- Sau khi đã mở ứng dụng thì nhấn vào chỗ này nó hiện các trạm dừng. Nếu bạn muốn loại bỏ trạm nào thì xoá trạm đó đi (Hình 2)

3- Nhấn vào ô trên cùng, trạm xuất phát, nhấn nút x, thay bằng “Vị trí của bạn” và nhấn “Hoàn tất” là có thể chạy được rồi đó (hình 3 & 4)

Hình 1

 

Hình 2

Hình 3

Hình 4

CATEGORIES
Share This