Tag: Quảng Nam

Thắng cảnh Hòn Kẽm Đá Dừng
Amazing Places, Traveling Experience

Thắng cảnh Hòn Kẽm Đá Dừng

Admin- 18/07/2019

Địa danh nổi tiếng này đã đi vào ca dao của người dân xứ Quảng:Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng,Thương cha nhớ mẹ quá chừng ... Read More